Financiering

Scheiden van wonen en zorg

In WZC Edelweiss zijn wonen en zorg gescheiden. U huurt bij ons een kamer en maakt naar eigen wens gebruik van de extra services die WZC Edelweiss aanbiedt (bijvoorbeeld het wassen van kleding of een tv- of telefoonaansluiting). Dit is het ‘woonservicedeel’. Daarnaast kennen wij het ‘zorgdeel’: op basis van uw zorgbehoefte en persoonlijke wensen maakt u gebruik van de zorgverlening die wij bieden.

Volledig Pakket Thuis (VPT)

Als u een CIZ-indicatie heeft, worden uw zorgkosten vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Omdat wonen en zorg in WZC Edelweiss gescheiden zijn, ontvangt u van het zorgkantoor de vergoeding in de vorm van een Volledig Pakket Thuis (VPT). Dit pakket bestaat uit:
• Persoonlijke verzorging
• Verpleging
• Begeleiding individueel of dagbesteding
• Behandeling individueel of dagbehandeling
• Toezicht en bescherming
• Maaltijden (eten en drinken)
• Hulp bij de huishouding
• Nachtzorg en 24–uurs beschikbaarheid
• Het wassen van uw beddengoed en linnengoed

Kosten

Iedereen die gebruik maakt van zorg vanuit de Wlz moet van de overheid een eigen bijdrage betalen. Omdat u in WZC Edelweiss een VPT ontvangt, is op u alleen de lage eigen bijdrage van toepassing. Deze kunt u via deze link bepalen.

Huisartsenzorg, tandheelkundige zorg, fysiotherapie en medicatie worden meestal gewoon vergoed door uw zorgverzekering.

De kosten voor kamerhuur en services worden voor elke bewoner vastgelegd in een woonserviceovereenkomst. Deze kosten zijn variabel en hangen af van o.a. de kamergrootte en de hoeveelheid aan extra diensten die u afneemt. Diensten waar u gebruik van kunt maken zijn:
• Individuele- en groepsactiviteiten buiten zorgleefplan/zinvolle dagbesteding
• Persoonlijke alarmering
• Aansluiting WiFi
• Aansluiting televisie
• Aansluiting telefoon
• Merken, reinigen, strijken en verstellen van kleding
• Geestelijke verzorging
• Kapper Edelweiss
• Halfjaarlijkse grote schoonmaak kamer