Financiering

Zorg met verblijf

Enkele kleine kamers in WZC Edelweiss zijn geschikt voor zorg met verblijf. De woonkosten én zorgkosten worden in dit geval vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt in WZC Edelweiss gebruik maken van zorg met verblijf als u in het bezit van een geldige CIZ-indicatie. U mag dan het volgende van ons verwachten:
• Eigen woonruimte met (meestal) gedeeld sanitair
• Verpleging
• Persoonlijke verzorging
• Begeleiding (individueel en/of dagbesteding)
• Vervoer naar behandeling en/of dagbesteding
• Maaltijden (eten en drinken)
• Schoonhouden van de woonruimte
• Nachtzorg en 24–uurs beschikbaarheid
• Gebruik maken van algemene ruimten
• Het wassen van beddengoed en linnengoed
• Hulpmiddelen voor zorgverlening en wonen voor algemeen gebruik (bijv. tillift)
• Individueel gebruik van mobiliteitshulpmiddelen (bijv. rolstoel)

Kosten

De kosten voor zorg met verblijf worden grotendeels vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast is er een wettelijk verplichte eigen bijdrage: de CAK-bijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomen en eigen vermogen. De CAK-bijdrage kunt u via de website van het CAK bepalen.

Huisartsenzorg, tandheelkundige zorg, medicatie en paramedische diensten (fysiotherapie, ergotherapie etc.) worden vergoed door uw zorgverzekering, eventueel met een aanvullend pakket.

U kunt ervoor kiezen om extra services bij WZC Edelweiss af te nemen. Deze services worden niet vergoed vanuit de Wlz en hiervoor ontvangt u een aparte factuur. Een overzicht van de services en de kosten daarvan vindt u hier.

Zorg zonder verblijf

Bij de grote kamers in WZC Edelweiss zijn wonen en zorg gescheiden. In dit geval worden alleen de zorgkosten vergoed vanuit de Wlz. De woonkosten betaalt u zelf aan WZC Edelweiss. Indien u beschikt over een geldige CIZ-indicatie worden uw zorgkosten vergoed vanuit de Wlz in de vorm van een Volledig Pakket Thuis (VPT). Dit pakket bestaat uit:
• Persoonlijke verzorging
• Verpleging
• Begeleiding individueel of dagbesteding
• Toezicht en bescherming 
• Maaltijden (eten en drinken)
• Hulp bij de huishouding
• Nachtzorg en 24–uurs beschikbaarheid
• Het wassen van beddengoed en linnengoed

Kosten

Iedereen die gebruik maakt van zorg vanuit de Wlz dient een eigen bijdrage te betalen: de CAK-bijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomen en eigen vermogen. Omdat u in WZC Edelweiss een VPT ontvangt, is op u alleen de lage eigen bijdrage van toepassing. De CAK-bijdrage kunt u via de website van het CAK bepalen. 

Huisartsenzorg, tandheelkundige zorg, fysiotherapie en medicatie worden vergoed door uw zorgverzekering, eventueel met een aanvullend pakket.

De kamerhuur betaalt u bij een VPT zelf en de hoogte hiervan is afhankelijk van de kamergrootte. Deze varieert van €1500,00 - €2000,00 per maand. U kunt ervoor kiezen om extra services bij WZC Edelweiss af te nemen. Deze services worden niet vergoed vanuit de Wlz en hiervoor ontvangt u een aparte factuur.  Een overzicht van de services en de kosten daarvan vindt u hier.