Kwaliteit

Samenwerkingen op het gebied van kwaliteit

WZC Edelweiss functioneert grotendeels zelfstandig, maar heeft als klein woonzorgcentrum niet alle expertise in huis. Om die reden is er een samenwerkingsovereenkomst met Accolade Zorggroep. Onder andere op het gebied van scholing en medische zorg maakt WZC Edelweiss gebruik van de diensten van deze organisatie. Op het gebied van kwaliteit en zorginkoop werkt WZC Edelweiss samen met Zorggroep Marijke. Hiermee vormt WZC Edelweiss ‘Zorgcoöperatie Accent’. Ons gezamenlijke kwaliteitsplan vindt u hier en ons gezamenlijke kwaliteitsverslag vindt u hier. Meer informatie over de coöperatie vindt u hier.

Privacy

Uw persoonlijke en medische gegevens bewaren wij in ons electronisch cliënten dossier. Bij deze gegevens kunnen alleen medewerkers die direct betrokken zijn bij uw zorgverlening. Medewerkers hebben daarnaast een geheimhoudingsplicht. Meer informatie over privacy vindt u in ons privacyreglement.

Cliëntenraad

Woonzorgcentrum Edelweiss houdt twee keer per jaar een informatieavond voor bewoners en hun familieleden/vertegenwoordigers. Tijdens deze informatieavonden krijgt u informatie over praktische zaken binnen de organisatie. Ook is er gelegenheid tot directe inspraak. Zorgcoöperatie Accent heeft een gezamenlijke cliëntenraad. De cliëntenraad denkt mee over het beleid en de kwaliteit binnen Zorgcoöperatie Accent. De cliëntenraad bestaat uit dhr. Dhr. S. Renzema (voorzitter), mw. C. Resink-van der Lugt en dhr. R.J. van de Pol. De cliëntenraad is per e-mail bereikbaar. Meer informatie over deze cliëntenraad vindt u in het Reglement Cliëntenraad en in het Beleid Medezeggenschap.

Klachten

Als u niet tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening, kunt u dit uiteraard aan ons kenbaar maken. Het is belangrijk dat u uw klacht zo snel mogelijk bespreekbaar maakt bij één van onze medewerkers of de manager. Er wordt dan samen gezocht naar een oplossing. Mocht dit niet lukken, dan kunt u terecht bij onze klachtenfunctionaris: mw. A. de Groot- Beeuwkes. Deze klachtenfunctionaris is onafhankelijk en helpt door te bemiddelen. U kunt haar bereiken via e-mail. Indien een klacht, na afhandeling met hulp van de klachtenfunctionaris, niet naar tevredenheid is opgelost kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg. Meer informatie vindt u in ons klachtenreglement.