Kwaliteit

Kwaliteitsplan

Woonzorgcentrum Edelweiss heeft de kwaliteit van zorg hoog in het vaandel staan. Onze uitgangspunten hebben we vastgelegd in 7 pijlers. Elk jaar maken we tevens een kwaliteitsplan en hiervan doen wij nadien verslag. Ons actuele kwaliteitsplan vindt u hier en het meest recente kwaliteitsverslag vindt u hier.

Privacy

Uw persoonlijke en medische gegevens bewaren wij in ons elektronisch cliënten dossier. Bij deze gegevens kunnen alleen medewerkers die direct betrokken zijn bij uw zorgverlening. Medewerkers hebben daarnaast een geheimhoudingsplicht. Meer informatie over privacy vindt u in onze privacyverklaring.

Cliëntenraad

Woonzorgcentrum Edelweiss houdt twee keer per jaar een informatieavond voor bewoners en hun familieleden/vertegenwoordigers. Tijdens deze informatieavonden krijgt u informatie over praktische zaken binnen de organisatie. Woonzorgcentrum Edelweiss houdt twee keer per jaar een informatieavond voor bewoners en hun familieleden/vertegenwoordigers. Tijdens deze informatieavonden krijgt u informatie over praktische zaken binnen de organisatie. Ook is er gelegenheid tot directe inspraak. De cliëntenraad zal in 2021 worden opgezet.

Klachten

Als u over onze zorg- en dienstverlening niet tevreden bent, kunt u dit uiteraard aan ons kenbaar maken. Het is belangrijk dat u uw klacht zo snel mogelijk bespreekbaar maakt bij één van onze medewerkers of de manager. Er wordt dan samen gezocht naar een oplossing. Mocht dit niet lukken, dan kunt u terecht bij het Klachtenloket Zorg. Bij het Klachtenloket Zorg kunt u gratis terecht voor informatie en advies over uw vragen en/of klachten. Daarnaast kan het Klachtenloket Zorg een aangesloten klachtenfunctionaris inschakelen. Deze klachtenfunctionaris is onafhankelijk en helpt door te bemiddelen. Mocht de klacht, ondanks bemiddeling, niet tot tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u een formele klacht indienen door het sturen van een e-mail of brief naar het bestuur van WZC Edelweiss: Kortenburglaan 4, 3941 HR Doorn. Meer informatie over klachten vindt u in ons klachtenreglement. Woonzorgcentrum Edelweiss is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Heeft uw klacht te maken met onvrijwillige zorg: ‘zorg waartegen de cliënt of zijn vertegenwoordiger zich verzet’? Dan valt deze klacht onder de ‘Wet zorg en dwang’ en gelden er andere richtlijnen. Meer informatie over vragen en klachten bij onvrijwillige zorg in WZC Edelweiss vindt u hier.